G I S   t a i l o r - m a d e  i n c.

Omdat uw ruimtelijke gegevens nooit standaard zijn...

 

     

Onse diensten


Wij bieden een reeks aan diensten die wij graag bij u bekend maken. Omdat wij nauw samenwerken met ervaren GIS bedrijven en een softwarebureau in de Filippijnen, kunnen wij snel en flexibel mensen inzetten. Voor u betekent het ook dat u gewoon in het Nederlands zaken doet met een Nederlander die de Nederlandse situatie goed kent.


Digitaal maken van analoge data


Heel veel ruimtelijke gegevens in Nederland zijn alleen nog analoog beschikbaar. De nodige ruimtelijke plannen, inrichtingsschetsen en bestemmingsplannen zijn alleen aanwezig op papier. Het verwerken van deze gegevens tot digitale bestanden die direct in uw GIS systeem gebruikt kunnen worden is erg tijds- en arbeidsintensief. Als u vaak te maken hebt met conversie van data, dan kunnen wij ook procedures automatiseren.Maken van ruimtelijke bestanden en databases


Met alleen digitale data bent u er niet. De ruimtelijke bestanden moeten een logische samenhang hebben en er moeten eenduidige relaties bestaan tussen de ruimtelijke en attribuut gegevens. Bijbehorende metadata verhoogt de waarde van deze data voor uw organisatie aanzienlijk. 

Wij kunnen uw gegevens logisch en gestructureerd voor uw opbouwen.Opleiding en training


GIS tailor-made heeft ruime ervaring in het opleiden van mensen. Van een eendaagse korte cursus, tot een opleiding van zes weken op locatie zijn wij in staat het GIS niveau van medewerkers of lokale partners op peil te brengen. Voor uw internationale samenwerkingsproject hechten vrijwel alle donoren waarde aan een zuidelijke partner in uw internationale projecten. GIS tailor-made wil graag met u deze uitdaging aangaan. Niet alleen in het verre oosten, maar wereldwijd.Internationale samenwerking


Met ons netwerk in zuid oost Azië bij zowel universiteiten als bedrijven kunnen wij veel voor u betekenen in uw internationale projecten. Wij staan u graag bij in uw project met training of projectuitvoering. Wij kunnen echter ook helpen met het zoeken naar partners of diensten en de definitie van projecten.
GIS tailor-made, Ubo Pakes, Email: ubo@gis-tm.com, Skype: ubo_pakes
Phone: +63 908 276 37 29(Philippines)