G I S   t a i l o r - m a d e  i n c.

Omdat uw ruimtelijke gegevens nooit standaard zijn...

 

     

Onze projecten


Op deze pagina geven we een kort overzicht van onze recente projecten. Check regelmatig voor een update van onze activiteiten.

Data verzameling


Een groot Frans verzekeringsbedrijf doet een risico analyse voor haar portefeuille in heel zuid oost Azie. Vooral voor de Filippijnen bleek het lastig om bevolkingsgegevens in detail te verzamelen. GIS tailor-made heeft voor een aantal administratieve niveaus deze gegevens boven water gekregen en zo verwerkt, dat ze eenvoudig in het GIS systeem van de verzekeraar zijn in te lezen.Studie reizen


Het beroepsonderwijs in Vietnam is sterk in beweging. Ook hier worden de effecten van de strakke staatgestuurde processen naar een vrijere markt gevoeld. Het competentie gebaseerd onderwijs, het denken in beroepsprofielen en het praktijkgerichte onderwijs beginnen vorm te krijgen. Voor de docenten en met management van deze scholen zijn de veranderingen enorm. Voor het Voctech project organiseerde GIS tailor-made een tweetal studie reizen naar de Filippijnen, waar deze termen meer gemeengoed zijn.Tailor-made GIS training


Een buitenlandse student aan een van de betere universiteiten in de Filippijnen wou zijn PhD halen op het gebied van kustbeheer. Voor zijn ideeen bleek GIS een onmisbaar onderdeel. GIS wordt echter niet standaard gegeven hier. Wij hebben een maatwerk training ontwikkeld warbij hij door middel van zelfstudie en discussie vragen zowel zijn GIS kennis op peil heeft gebracht alsook een beter idee heeft gekregen van de mogelijkheden van GIS in kustbeheer.Chief Technical Advisor voor het Voctech project


Het VocTech project in Vietnam verbetert en versterkt vraaggestuurd land- en bosbouw hoger onderwijs in Vietnam. De instituten die versterkt worden zijn 9 hoger onderwijsinstellingen en de afdeling Organization & Personnel Development van het ministerie van landbouw en rural development. GIS tailor-made levert in dit project een visiting CTA.
De veranderingen in het project die we hebben weten door te voeren waren voor NUFFIC aanleiding om er in hun nieuwsbrief melding van te maken. Klik hier voor de nieuwsbrief.Monitoren wijzigingen

Een training in principes van monitoring en het gebruik van de applicatie vormde het startpunt voor de eerste relatie met een partner in Nederland. De relatie ontwikkelt zich voorspoedig en heeft inmiddels een duurzaam karakter gekregen. We voeren deze projecten samen uit met Geoplan Foundation Cebu inc.GIS training voor staf van de Prefecture Dolj, Craiova, Roemenie

Namens partner Van Hall Larenstein traint GIS tailor-made een aantal medewerkers van de prefecture Dolj in ArcGIS. De training richt zich vooral op het gebruik van GIS ten behoeve van risicokaarten en vindt plaats in het kader van een “Partners voor Water” project. Het project wordt geleid door de RPS groep.Combineren van GIS bestanden

Voor de vaaratlas heeft Eurocartografie op basis van een groot aantal GIS bestanden een papieren atlas vervaardigd. Voor een eerste versie van de navigator voor de watersport moesten een aantal bestanden worden gecombineerd, zonder dat er een gemeenschappelijk item bestond. Op basis van de ruimtelijke locatie heeft GIS tailor-made deze bestanden deels automatisch en deels handmatig gecombineerd.Partner search Thailand
Partner hogeschool Van Hall Larenstein is voor een van haar onderwijs programma’s op zoek naar een partner universiteit in Thailand. Vanwege GIS tailor-made’s aanwezigheid in de region, ons netwerk en het geringetijdsverschil heeft GIS tailor-made deze partner search uitgevoerd. Gesprekken tussen beide universiteiten over samenwerking zijn nu gaande.

 


GIS tailor-made, Ubo Pakes, Email: ubo@gis-tm.com, Skype: ubo_pakes
Phone: +63 908 276 37 29(Philippines)